podział majątku poznań

Podział majątku małżeńskiego bez rozwodu

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Przy zawarciu związku małżeńskiego w braku odmiennych ustaleń powstaje ustawowy ustrój majątkowy będący współwłasnością. Oznacza to, że małżonkowie posiadają odrębne majątki osobiste, w skład których wchodzą określone w ustawie składniki, ale przede wszystkim dysponują majątkiem wspólnym, na który składają się ich dochody i inne należności wymienione w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Nie jest to jednak stan, który nie może ulec zmianie. W wielu przypadkach bowiem korzystnym rozwiązaniem okaże się zmiana ustawowego stosunku i ustanowienie rozdzielności majątkowej, która wcale nie wymaga wzięcia rozwodu, ale może występować także w trakcie trwania małżeństwa. Read More

rozwód poznań

Rozwód a zwrot kosztów procesu

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Rozwód to zwykle bolesne i nieprzyjemne doświadczenie, które dostarcza wielu negatywnych emocji. Niekiedy jednak to konieczność, która pozwala na rozpoczęcie nowego etapu w życiu. Niestety, dodatkowym obarczeniem w trakcie rozwodu są jego koszty. Ile wynoszą koszty procesu sądowego? Na kim spoczywa obowiązek uiszczenia opłat? I czy koszty procesu rozwodowego można odzyskać? Oto kilka najważniejszych informacji odnośnie kosztów procesu rozwodowego, jak też możliwości ich zwrotu dla obu stron w procesie rozwodowym. Read More

prawo rodzinne poznań

Mediacja w sprawie o rozwód – jak wygląda?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Kiedy małżeństwo dotyka nierozwiązalny (według nich) kryzys dochodzi do spraw rozwodowych. Zdarza się jednak, że w jego trakcie Sąd decyduje, aby para małżeńska została skierowana na tzw. mediacje. Mediacja jest specjalistycznym procesem, którego celem jest załagodzenie konfliktu między zwaśnionymi stronami. Mediacje małżeńskie są ostatecznym rozwiązaniem mającym uratować dane małżeństwo. Read More

prawo rodzinne poznań

Alimenty a pełnoletność dziecka

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Dzisiejsze prawo mówi, że dziecko, które ukończy 18 lat wciąż jest uprawnione do uzyskiwania alimentów. Rodzic, który jest zobowiązany do płacenia alimentów swojemu dziecku musi to robić do momentu, kiedy ów dziecko będzie już w stanie utrzymać się samodzielnie. Jak to jednak wygląda od strony praktycznej? Komu należy płacić alimenty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności? Jemu bezpośrednio, czy może drugiemu rodzicowi? Read More

prawo cywilne poznań

Kiedy w prawie pracy stosuje się prawo cywilne?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Prawo cywilne znajduje zastosowanie również w prawie pracy. Dotyczy to spraw, które nie zostały unormowane przez kodeks pracy. Luki w przepisach uniemożliwiają standardowe rozpatrzenie sprawy. Tylko w takim przypadku można wykorzystać zasady prawa cywilnego. Mowa tutaj o wyjątkowych sytuacjach, które w pierwszej kolejności muszą zostać prawidłowo ocenione przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę. Read More

sprawy majątkowe poznań

Sprawy majątkowe, w których powinieneś się orientować

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Prawie każdy z nas posiada jakiś majątek – większy bądź mniejszy, ale jednak. To też zależy od wieku, który ma na to znaczący wpływ. Najczęściej jest to mieszkanie, samochód, działka. Zaliczyć tu można także wartości niematerialne. Wszyscy z reguły dążą do tego, aby zgromadzić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, by też zabezpieczyć swój byt i przyszłość rodziny. Wszystko jest w porządku, póki sprawy rodzinne również mają się dobrze. Kiedy zaś powstaje konflikt lub pojawiają się inne okoliczności, w myślach małżonków gromadzi się mnóstwo pytań i wątpliwości właśnie związanych ze sprawami majątkowymi. Warto nieco pogłębić wiedzę w tym zakresie, aby wiedzieć, jak się zachować w zaistniałej sytuacji. Read More