rozwód poznań

Rozwód a zwrot kosztów procesu

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Rozwód to zwykle bolesne i nieprzyjemne doświadczenie, które dostarcza wielu negatywnych emocji. Niekiedy jednak to konieczność, która pozwala na rozpoczęcie nowego etapu w życiu. Niestety, dodatkowym obarczeniem w trakcie rozwodu są jego koszty. Ile wynoszą koszty procesu sądowego? Na kim spoczywa obowiązek uiszczenia opłat? I czy koszty procesu rozwodowego można odzyskać? Oto kilka najważniejszych informacji odnośnie kosztów procesu rozwodowego, jak też możliwości ich zwrotu dla obu stron w procesie rozwodowym. Read More

prawo rodzinne poznań

Mediacja w sprawie o rozwód – jak wygląda?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Kiedy małżeństwo dotyka nierozwiązalny (według nich) kryzys dochodzi do spraw rozwodowych. Zdarza się jednak, że w jego trakcie Sąd decyduje, aby para małżeńska została skierowana na tzw. mediacje. Mediacja jest specjalistycznym procesem, którego celem jest załagodzenie konfliktu między zwaśnionymi stronami. Mediacje małżeńskie są ostatecznym rozwiązaniem mającym uratować dane małżeństwo. Read More

prawo rodzinne poznań

Alimenty a pełnoletność dziecka

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Dzisiejsze prawo mówi, że dziecko, które ukończy 18 lat wciąż jest uprawnione do uzyskiwania alimentów. Rodzic, który jest zobowiązany do płacenia alimentów swojemu dziecku musi to robić do momentu, kiedy ów dziecko będzie już w stanie utrzymać się samodzielnie. Jak to jednak wygląda od strony praktycznej? Komu należy płacić alimenty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności? Jemu bezpośrednio, czy może drugiemu rodzicowi? Read More

prawo cywilne poznań

Kiedy w prawie pracy stosuje się prawo cywilne?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Prawo cywilne znajduje zastosowanie również w prawie pracy. Dotyczy to spraw, które nie zostały unormowane przez kodeks pracy. Luki w przepisach uniemożliwiają standardowe rozpatrzenie sprawy. Tylko w takim przypadku można wykorzystać zasady prawa cywilnego. Mowa tutaj o wyjątkowych sytuacjach, które w pierwszej kolejności muszą zostać prawidłowo ocenione przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę. Read More

sprawy majątkowe poznań

Sprawy majątkowe, w których powinieneś się orientować

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Prawie każdy z nas posiada jakiś majątek – większy bądź mniejszy, ale jednak. To też zależy od wieku, który ma na to znaczący wpływ. Najczęściej jest to mieszkanie, samochód, działka. Zaliczyć tu można także wartości niematerialne. Wszyscy z reguły dążą do tego, aby zgromadzić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, by też zabezpieczyć swój byt i przyszłość rodziny. Wszystko jest w porządku, póki sprawy rodzinne również mają się dobrze. Kiedy zaś powstaje konflikt lub pojawiają się inne okoliczności, w myślach małżonków gromadzi się mnóstwo pytań i wątpliwości właśnie związanych ze sprawami majątkowymi. Warto nieco pogłębić wiedzę w tym zakresie, aby wiedzieć, jak się zachować w zaistniałej sytuacji. Read More

Jak uchronić się przed długami spadkowymi?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Wiele osób cieszy się z otrzymanego spadku. Dodatkowy zastrzyk gotówki lub dziedziczenie innych dóbr materialnych, to miły gest ze strony osoby zmarłej. Niestety zdarza się i tak, że spadek jest zadłużony, a w świetle przepisów spadkobierca dziedziczy nie tylko dobra materialne z korzyścią, ale i te, które mogłyby przysporzyć mu kłopotów finansowych. W artykule odpowiemy na pytanie, co zrobić, by uchronić siebie i swoje potomstwo od długów spadkowych.

Odpowiedzialność nieletnich za długi odziedziczone to jeden z głośniejszych tematów w ostatnich lat i bardzo często dla osób postronnych pozostaje niezrozumiały do czasu, kiedy otrzymują wezwanie do uregulowania należytych płatności.

W świetle przepisów z art. 1012 Kodeksu cywilnego „Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”. Ponadto według art. 1025 Kodeksu cywilnego „§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. § 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1. jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.”

Co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Wskazane akty prawne jednoznacznie wskazują, że najgorszym z możliwych scenariuszy jest brak jakiejkolwiek reakcji na otrzymany spadek, ponieważ brak odpowiedzi w świetle obowiązującego prawa określane jest jako przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza, to że spadkobierca odpowiada za wartość równoznaczna z pozostawionymi dobrodziejstwami, które pozostawiła po sobie osoba zmarła.

Mimo iż jest to zabezpieczenie dla spadkobiercy, to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wciąż budzi wiele uzasadnionych problemów. W tej sytuacji bardzo często polecane jest oświadczenie, w którym spadkobierca jednoznacznie odrzuca spadek.

Odrzucenie spadku

Art. 1020 Kodeksu cywilnego określa „Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku”. Jednakże nie należy zapominać o krewnych, którzy również dziedziczą spadek czyli dzieciach. W chwili uzyskania pełnoletności wszystkie długi wynikające z dziedziczenia przechodzą automatycznie na nich, które dopiero w chwili uzyskania pełnoletności mają pełną zdolność do czynności prawnych. By dopełnić formalności i zabezpieczyć interesy dziecka należy złożyć stosowne oświadczenie w ich imieniu. W kwestii dziedziczenia i odrzucenia spadku najlepiej udać się do dobrego prawnika od spraw rodzinnych, ponieważ wówczas uzyskamy rzeczowe instrukcje.