Prawo opiekuńcze – najważniejsze informacje - Edyta Wojciechowska

Posted by | 29 listopada, 2018 | Bez kategorii | No Comments
prawo rodzinne

Prawo rodzinne i opiekuńcze wbrew pozorom jest bardzo istotną kwestią. W końcu jest bliskie zwyczajnym ludziom. Często jednak wydaje się zdecydowanie mniej satysfakcjonujące niż chociażby prawo karne. Warto wobec tego uświadomić tym, którzy tak myślą, że jest to równie ważne prawo.

W życiu codziennym mamy do czynienia z różnymi gałęziami prawa, a w szczególności z prawem rodzinnym i opiekuńczym. W końcu każdy dąży do tego, aby założyć rodzinę, mieć męża/żonę i dzieci. Trudno jednak przewidzieć, jak potoczą się losy i jakie z tego mogą wyniknąć problemy. W takich sytuacjach wielu panikuje. Nasilony stres, brak wiedzy i presja szybko upływającego czasu tylko pogarszają sytuację. W tych okolicznościach lepiej zagłębić się w tajniki Konstytucji RP oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niż lekceważyć tę jakże poważną sprawę.

Prawo rodzinne i opiekuńcze – czego dotyczy?

Prawo rodzinne i opiekuńcze dotyczy kwestii małżeństwa, pokrewieństwa, a także powinowactwa, opieki i kurateli. Ogólnie rzecz ujmując, prawo to porusza między innymi takie sprawy jak zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, przymusowy ustrój majątkowy, przepisy ogólne dotyczące rodziców i dzieci, stosunki między rodzicami i dziećmi czy obowiązek alimentacyjny. Z tego wynika, że prawo to dotyczy spraw, które są bardzo ważne w życiu każdego człowieka, z którymi wielu ludzi styka się na co dzień. Dotyczy ono nie tylko poszczególnych osób, ale wręcz całych rodzin. Warto wobec tego, choć ogólnikowo poznać swoje prawa i obowiązki, aby dzięki temu móc uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych w przyszłości. W razie wątpliwości czy jakichkolwiek problemów związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym najlepiej skontaktować się z kancelarią prawną. Zwykle pracują w niej doświadczeni adwokaci, którzy w swojej pracy nastawiają się nie tyle na zyski finansowe co na pomoc osobom potrzebującym. I za takim właśnie adwokatem należy się rozejrzeć.

Jakie zasady stosuje adwokat w zakresie prawa opiekuńczego?

Każdy adwokat, który podejmuje się kolejnego zadania w zakresie prawa opiekuńczego, musi kierować się pewnymi, wcześniej wyznaczonymi zasadami. Jedną z nich, jedną z najważniejszych, jest zasada dobra dziecka. Kiedy przykładowo rozpada się małżeństwo, które ma dziecko, sąd będzie kierował się dobrem dziecka i rozstrzygnie sprawę w taki sposób, aby to właśnie ono jak najmniej na tym wszystkim ucierpiało. Tak samo postępuje adwokat. Musi znaleźć dla swoich klientów rozwiązanie, które będzie korzystne przede wszystkim dla dziecka. Kolejne zasady to zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo oraz zasada monogamii. W zakresie tego prawa mówi się również o zasadzie dobra rodziny, zasadzie trwałości związku małżeńskiego, a także zasadzie równości małżonków.

Sprawy sądowe rozstrzygane na podstawie prawa rodzinnego i opiekuńczego

Bardzo duża ilość spraw sądowych, w których udziela się adwokat, rozpatrywana jest na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Mowa tu przede wszystkim o takich sprawach jak – rozwód czy separacja, unieważnienie małżeństwa, alimenty oraz ustanowienie lub też zaprzeczenie ojcostwa. W tym zakresie znajdują się również inne sprawy – przysposobienie i jego rozwiązanie, a także ustanowienie rozdzielczości majątkowej pomiędzy małżonkami. Zakres problemów wchodzących w skład prawa rodzinnego i opiekuńczego jest bardzo szeroki, dlatego byłoby trudno wymienić każdą sprawę, która go dotyczy. Adwokaci wypowiadają się, że bardzo wielu klientów zgłasza się do nich właśnie z problemami dotyczącymi tego prawa. Jest wobec tego równie ważne jak chociażby prawko karne.

Kto pomoże w sprawach dotyczących prawa opiekuńczego?

Każdy, kto ma problem dotyczący prawa rodzinnego i opiekuńczego, powinien skorzystać z pomocy adwokata, który obsługuje klientów w swojej kancelarii prawnej lub adwokackiej. Udziela on tam kompleksowych porad w zakresie oczekiwanym przez klienta – doradza, informuje, przygotowuje pisma, a także reprezentuje przed sądem. Chcąc skorzystać z profesjonalnej pomocy z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego, należy rozejrzeć się za doświadczonym adwokatem. Trzeba pamiętać, że jego wieloletnia praktyka może przełożyć się na jakość świadczonych usług. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego adwokata warto sprawdzić opinie, które piszą byli i obecni klienci w Internecie.

Podsumowując, prawo rodzinne i opiekuńcze jest bardzo rozległe. Dotyczy wielu aspektów życia zarówno w rodzinie, jak i poza nią. Jest bliskie każdemu człowiekowi. Dlatego bardzo ważne jest to, aby każdy znał przynajmniej podstawowe zasady, prawa i obowiązki, które są ściśle z tym prawem związane. W razie potrzeby można również zgłosić się do adwokata i jest to najrozsądniejsze rozwiązanie z wszystkich możliwych. Porady na forach internetowych to nie ten sam poziom pomocy, jaką mogą zaoferować doświadczeni adwokaci. Źródło pozyskiwania rad i informacji w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, tak samo, jak w zakresie innych gałęzi prawa, powinno być wiarygodne i pewne. Kancelaria adwokacka czy prawna takim właśnie jest.