Sprawy majątkowe, w których powinieneś się orientować - Edyta Wojciechowska

Posted by | 30 listopada, 2018 | Bez kategorii | No Comments
sprawy majątkowe poznań

Prawie każdy z nas posiada jakiś majątek – większy bądź mniejszy, ale jednak. To też zależy od wieku, który ma na to znaczący wpływ. Najczęściej jest to mieszkanie, samochód, działka. Zaliczyć tu można także wartości niematerialne. Wszyscy z reguły dążą do tego, aby zgromadzić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, by też zabezpieczyć swój byt i przyszłość rodziny. Wszystko jest w porządku, póki sprawy rodzinne również mają się dobrze. Kiedy zaś powstaje konflikt lub pojawiają się inne okoliczności, w myślach małżonków gromadzi się mnóstwo pytań i wątpliwości właśnie związanych ze sprawami majątkowymi. Warto nieco pogłębić wiedzę w tym zakresie, aby wiedzieć, jak się zachować w zaistniałej sytuacji.

Pytania, które najczęściej sobie zadajemy

Czasem przychodzi moment w życiu, kiedy zaczynamy zastanawiać się nad różnymi sprawami. Zdarza się, że jest nią kwestia majątku. Wówczas w myślach pojawiają się liczne pytania. Co się stanie w przypadku rozwoju lub separacji? Czy odpowiadam za długi współmałżonka? Co stanie się z majątkiem wspólnym małżonków a co z własnym? Albo po prostu te z nieco innej kategorii. Czy jestem odpowiednio zabezpieczony na starość? Co stanie się z moim majątkiem po śmierci? Jakie mam prawa w przypadku śmierci współmałżonka? Pytań tych zwykle bywa dużo więcej, ale te właśnie zaliczyć można do najczęściej występujących.

Odpowiedzi na powyższe pytania będą różne w zależności od okoliczności i przede wszystkim od tego, czy partnerzy żyją w związku małżeńskim, czy pozamałżeńskim. Prawo majątkowe w tym wypadku daje możliwość zupełnie indywidualnych uzgodnień, a także samodzielnego wyboru właściwych regulacji. Trzeba natomiast wiedzieć, że znajomość przepisów prawnych jest w tych okolicznościach niezbędna. Warto też mieć na uwadze, że wiele wątpliwości w zakresie prawa majątkowego rozstrzygnąć może notariusz, w niektórych pomoże adwokat lub radca prawny. Samodzielne działania mogą tylko pogorszyć sytuację, zamiast ją polepszyć, choć i to zależy od okoliczności i rodzaju problemu.

Nieruchomości jako najbardziej znaczący składnik majątku

Mówi się, że nieruchomości są najbardziej znaczącym składnikiem majątku zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i firm. Pod hasłem nieruchomości kryją się grunty, budynki i lokale. Wykonywanie rozmaitych czynności związanych z dysponowaniem nieruchomościami wymaga pomocy notariusza. Co więcej, wszelkiego typu czynności prawne dotyczące obrotu nieruchomościami, muszą być dokonywane w formie tak zwanego aktu notarialnego. Na to wskazuje polskie prawo. Należy również podkreślić, że podstawowym rodzajem prawa ściśle związanym z nieruchomościami, jak zapewne każdy wie, jest własność. Jednak to nie wszystko, gdyż na co dzień mamy do czynienia również z innymi prawami, które umożliwiają korzystanie z gruntów, budynków czy lokali, a więc ogólnie rzecz ujmując, z nieruchomości. Chodzi tu o prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy chociażby prawo do domu jednorodzinnego.

W tym miejscu warto jeszcze nadmienić, iż prawo nieruchomości określa zarówno akt notarialny, jak i księga wieczysta. Informuje ona o stanie prawnym nieruchomości, położeniu, przeznaczeniu, a nawet zawiera informacje, które dotyczą samego właściciela.

Sprawy majątkowe – Kto w nich pomoże?

W sprawach majątkowych częściowo pomoże notariusz, ale i adwokat. Ten drugi z ogromnym zaangażowaniem podejmie próbę rozwiązania wszelkich sporów dotyczących nieruchomości, a także innych formalności z nimi związanych. Każdy, kto ma problem ściśle związany z prawem majątkowym, powinien jak najszybciej zgłosić się do profesjonalisty, który z racji ogromnej wiedzy i równie obszernego doświadczenia, będzie w stanie pomóc. Trzeba tylko wybrać adwokata, który wyświadczy usługę na najwyższym poziomie, będzie doradzał, informował, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba, również reprezentował klienta w sądzie. To bardzo ważne, aby rozpocząć współprace z adwokatem, który oferuje klientom kompleksową i przede wszystkim fachową obsługę.

Podsumowując, prawo majątkowe jest bardzo obszerne. W głównej mierze dotyczy nieruchomości. Rozwiązywanie konfliktów wynikających z potrzeby podzielenia tego majątku, a także sporządzanie formalności w zakresie kupna czy sprzedaży – to główne problemy, z którymi w dalekiej lub bliskiej przyszłości zetknąć się może każdy z nas. Wówczas z pewnością dużym ułatwieniem będzie pomoc ze strony doświadczonego adwokata czy radcy prawnego. Czasem konieczna okaże się współpraca z notariuszem. Samodzielne działania w tym wypadku mogą się na niewiele zdać. Dlatego warto mieć w zasięgu ręki kontakt do dobrego specjalisty od spraw majątkowych. Jeżeli zaistnieje potrzeba rozwiązania innych problemów, rozwiania wątpliwości dotyczących wspólnego samochodu, rozmaitych urządzeń, sprzętów i innego majątku, ten sam adwokat z chęcią ponownie pomoże. W związku tym należy rozglądać się wyłącznie za wszechstronnie uzdolnionym i przede wszystkim doświadczonym specjalistą od prawa majątkowego.