Kiedy w prawie pracy stosuje się prawo cywilne? - Edyta Wojciechowska

Posted by | 12 grudnia, 2018 | Bez kategorii | No Comments
prawo cywilne poznań

Prawo cywilne znajduje zastosowanie również w prawie pracy. Dotyczy to spraw, które nie zostały unormowane przez kodeks pracy. Luki w przepisach uniemożliwiają standardowe rozpatrzenie sprawy. Tylko w takim przypadku można wykorzystać zasady prawa cywilnego. Mowa tutaj o wyjątkowych sytuacjach, które w pierwszej kolejności muszą zostać prawidłowo ocenione przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę.

Luki w prawie pracy

Kodeks pracy reguluje wiele rozmaitych sytuacji, jednak nie sprawdzi się on we wszystkich przypadkach. Może zdarzyć się tak, że relacje pomiędzy pracodawcą a podwładnym będą wymagały zastosowania przepisów znajdujących się w prawie cywilnym. Jest to zgodne z art. 300 kodeksu pracy. Istotne jest, aby stosowane przepisy prawa cywilnego nie były sprzeczne z zasadami znajdującymi się w kodeksie pracy.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że dana sprawa nie została uregulowana w prawie pracy. Mowa więc tutaj nie tylko o kodeksie pracy, ale również rozmaitych przepisach, czy też aktach mających związek ze stosunkiem pracy. Muszą one określać prawa, a także obowiązki obu stron (pracodawcy i pracownika).

Prawo pracy uwzględnia również wszelkie zapisy układów zbiorowych pracy. Dotyczy ono również pozostałych statusów, regulaminów, czy też porozumień zbiorowych. Istotne są więc wszelkie zapisy określające przywileje i obowiązku obu stron stosunku pracy. W przypadku, gdy dane zagadnienie nie jest uwzględnione w żadnych z wyżej wymienionych zapisów można uznać, że mamy do czynienia z luką prawną. Jest to podstawa do tego, aby zastosować przepisy znajdujące się w prawie cywilnym.

Zgodność z prawem pracy

Przed zastosowaniem przepisów prawa cywilnego należy upewnić się, że nie są one sprzeczne z prawem pracy. Bardzo często są one stosowane na etapie zatrudnienia pracownika. Dotyczy to w szczególności umowy przedwstępnej, która nie jest regulowana przez prawo pracy. W tej sytuacji zastosowanie znajduje kodeks cywilny, a dokładniej art. 389 i 390. Umowa przedwstępna jest zobowiązaniem pracodawcy. Zobowiązuje się on do zatrudnienia pracownika w przyszłości. W takiej umowie nie trzeba jednak określać podstawowych warunków pracy (np. wysokości wynagrodzenia, czasu pracy itd.). Dobrze jest jednak wskazać, kiedy nastąpi podpisanie umowy przyrzeczonej.

Prawo cywilne jest również niezbędne do tego, aby zapewnić pracownikowi prawo do ochrony dóbr osobistych. Dokładnych zapisów z tej dziedziny nie znajdziemy w kodeksie pracy. Za dobra osobiste uznaje się życie, zdrowie, godność, dane osobowe, wizerunek, tajemnicę korespondencji itd. Ochronę dóbr osobistych reguluje art. 23 kodeksu pracy.

Warunki wykonania czynności prawnych

Prawo pracy nie określa jednoznacznie sposobu dokonania czynności prawnych. Dotyczy to m.in. zawarcia umowy o pracę, czy też jej wypowiedzenia. To kodeks cywilny określa, w jakich sytuacjach złożone oświadczenia mogą zostać uznane za ważne.

Mogłoby się wydawać, że prawo pracy przewidziało większość zagadnień związanych z relacją pracodawca-pracownik. Nic bardziej mylnego. Luk prawnych jest na tyle dużo, że kodeks cywilny jest stosowany niezwykle często. Z pewnością warto est skorzystać z usług doświadczonych prawników. Do naszej specjalizacji należy m.in. prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo ekonomiczne, prawo rodzinne. Nasze usługi świadczymy na terenie miasta Poznań. Każdy przypadek rzetelnie analizujemy, tak aby zaproponować najlepsze rozwiązanie problemu. Podczas pracy opieramy się na gruntownej wiedzy oraz aktualnych przepisach prawa.