Pro Publico Bono

Jako adwokat wspieram wiele inicjatyw dotyczących świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej osobom potrzebującym. Wspieram niektóre Fundacje i Stowarzyszenia, pomagam w prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych.

Moja Kancelaria, w wyznaczonych dniach każdego miesiąca, udziela bezpłatnych porad prawnych. Aby uzyskać szczegółowych informacji dotyczących poradnictwa Pro Bono, proszę o kontakt z Kancelarią.