Mediacje rodzinne – sprawdzony mediator z Poznania

mediator - certyfikat Jako mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i mediator Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Okręgowego w Koninie, propaguję ten alternatywny sposób rozwiązywania sporów o charakterze prawnym. Mediacja, czyli dobrowolny, swobodny sposób rozwiązywania sporów, cechuje się efektywnością (porozumienie, ugoda wypracowana przez same Strony), szybkością działania i niskimi kosztami w porównaniu z kosztami postępowania sądowego. Mediacja jest szczególnie cennym narzędziem rozwiązywania sporu w sprawach rodzinnych (na przykład przy ustaleniu planu rodzicielskiego), w sprawach gospodarczych, czy w sprawach cywilnych. Mediacje w Poznaniu są przeprowadzane w kancelarii adwokackiej przy ul. Woźnej 14a/3

Mediacje to równe szanse dla każdej ze stron

W trakcie procesu mediacji każda ze stron jest traktowana tak samo. Mediator nie może być bardziej przychylny jednej stronie konfliktu, ani nie podejmować za nich decyzji. Jego zadaniem jest wsparcie podczas rozmów i ustaleń, które będą dla każdego satysfakcjonujące. Dba o interesy jednej i drugiej strony w tym samym stopniu zaangażowania. Poświęca im taką samą uwagę i pilnuje, aby każda ze stron mogła się wypowiedzieć w odpowiednio dużym czasie. Nie pozwala na żadne przekrzykiwanie ani dominację.

Mediacje Poznań – Edyta Wojciechowska

mediacje w PoznaniuProwadzę mediacje zgodnie ze standardami ustalonym przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz zgodnie z regulaminem wyznaczonym przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Współpracuję z innymi ośrodka mediacyjnymi w Polsce, w razie konieczności, prowadzę mediacje z udziałem specjalistów, na przykład psychologów. Jestem również mediatorem Centrum Arbitrażu i Mediacji Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Zapraszam do kontaktu.

mediacje poznań