Podział majątku Poznań – Jak mogę Ci pomóc

 

Specjalizuję się w pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach majątkowych, podziałem majątku lub alimentów. Zawsze dążę do rozwiązania sporów w sposób profesjonalny i skuteczny, a przy tym satysfakcjonujący dla obu stron. Długoletnie doświadczenie na scenie prawniczej pozwoliło mi zyskać zaufanie i wdzięczność wielu ludziom. Jestem gotowa na każdą możliwą sytuację.

Podział majątku – jego istota i czynności prawne

Kiedy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawach wspólnych rozliczeń finansowych, sąd może orzec podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej. Do majątku wspólnego małżonków zalicza się wszystkie przedmioty i inne wartości nabyte razem, a także te nabyte osobno, tyle że w czasie trwania wspólności majątkowej.

Do czynności prawnych w zakresie podziału majątku zalicza się m.in.: ustalenie daty początkowej i daty końcowej obowiązywania wspólności ustawowej małżonków, określenie zakresu majątku wspólnego, ustalenie obszaru roszczeń uzupełniających, nakładów z majątku wspólnego na majątki osobiste oraz z majątków osobistych na majątek wspólny, analiza sprawy podziałowej, sporządzenie wniosku o podział i go złożenie, i zapewnienie stawiennictwa na rozprawach.

Zapraszam do mojej Kancelarii

Zajmuję się wszystkimi czynnościami prawnymi związanymi z podziałem majątku. Jeżeli mają Państwa pytania lub chcą się dowiedzieć więcej na temat prowadzenia spraw majątkowych, koniecznie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Zapraszam do mojej Kancelarii w Poznaniu.

prawo cywilne poznań