Alimenty a pełnoletność dziecka - Edyta Wojciechowska

Posted by | 16 stycznia, 2019 | Bez kategorii | No Comments
prawo rodzinne poznań

Dzisiejsze prawo mówi, że dziecko, które ukończy 18 lat wciąż jest uprawnione do uzyskiwania alimentów. Rodzic, który jest zobowiązany do płacenia alimentów swojemu dziecku musi to robić do momentu, kiedy ów dziecko będzie już w stanie utrzymać się samodzielnie. Jak to jednak wygląda od strony praktycznej? Komu należy płacić alimenty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności? Jemu bezpośrednio, czy może drugiemu rodzicowi?

Co mówi wyrok?

Warto w takiej sytuacji przejrzeć wyrok dotyczący alimentów. Jeżeli znajduje się tam stwierdzenie, że Sąd: „zasądza od pozwanego (rodzic) na rzecz małoletniego (dziecko) kwotę X złotych miesięcznie tytułem alimentów płatnych do danego dnia każdego miesiąca do rąk przedstawiciela/przedstawicielki ustawowej małoletniej wraz z odsetkami ustawowymi na wypadek opóźnienia w razie płatności którejkolwiek z rat”, to wniosek nasuwa się sam:

Rodzic, który jest zobowiązany do alimentów ma je płacić do rąk drugiego rodzica, ponieważ to właśnie on jest przedstawicielem ustawowym małoletniego dziecka. Oczywiście prawne określenie „małoletni” oznacza, że dziecko nie ukończyło jeszcze 18 lat. Znaczy to tyle, że dziecko nie ma prawa samodzielnie występować w procesie o alimenty oraz pobierać samodzielnie tych pieniędzy.

Dziecko osiąga pełnoletność – co dalej?

Wszystko to ulega zmianie w momencie, kiedy dziecko przestaje być małoletnie i osiąga pełnoletność. Po ukończeniu 18 roku życia władza rodzicielska nad dzieckiem momentalnie ustaje, więc może już samego siebie reprezentować. Jednocześnie może ustanowić pełnomocnika, na przykład w postaci rodzica, ale jest to już inny stosunek prawny, który nie wynika z władzy rodzicielskiej.

Kiedy dziecko osiąga pełnoletność ma ono pełne prawo samodzielnie pobierać kwoty przyznane tytułem alimentów, a także występować w procesie przeciw rodzicowi, który ma obowiązek ich płacenia. Ów rodzic musi się podporządkować wobec oświadczenia, które pełnoletnie dziecko jest autorem. Ma prawo zażądać, aby rodzic płacił alimenty bezpośrednio do swojego konta (jeżeli takowe posiada) lub dalej przelewał drugiemu z rodziców. O tym wszystkim decyduje już dorosłe dziecko.

Jeżeli ustalenia nie są jasne i zobowiązany rodzic nie wie, jak wygląda sytuacja, powinien przekazać pieniądze bezpośrednio swojemu pełnoletniemu dziecku. Wynika to z prawa, że po ukończeniu 18 lat jest uprawnione do otrzymywania alimentów. Rodzic, który odbierał pieniądze alimentacyjne traci tą możliwość, ponieważ przestaje mieć do nich prawo wynikające z ustawowej władzy rodzicielskiej.

Należy zawsze pamiętać, że alimenty istnieją tylko i wyłącznie dla dobra i na rzecz dziecka, a nie rodzica.

Czy należy zmienić orzeczenie Sądu?

Mogłoby się wydawać, że po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko on lub zobowiązany rodzic muszą zmienić orzeczenie Sądu w kwestii płacenia alimentów. Co ciekawe, nie jest to takie konieczne – linia orzecznicza Sądu Najwyższego nie uwzględnia takiego obowiązku.

Rzeczywistość jednak często to weryfikuje i nierzadko występują z tego powodu problemy. Głównie następuje to w momencie, kiedy alimenty są egzekwowane przez podmiot trzeci, jak ZUS. Warto wtedy powiadomić ów podmiot o ewentualnych zmianach w wypłacaniu alimentów. Dziecko musi złożyć w tym celu oświadczenie wiążące zobowiązanego rodzica i wspomnianego podmiotu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy specjalisty w kwestiach alimentów, jak prawa rodzinnego w ogóle zapraszam tutaj:  Prawo rodzinne Poznań