Miejsce zamieszkania a zameldowania – różnice - Edyta Wojciechowska

Posted by | 08 października, 2019 | Bez kategorii | No Comments
meldunek

Bardzo często wiele osób pojęcia zamieszkanie i zameldowanie stosuje zamiennie. W rzeczywistości jest to wielki błąd. Zarówno jedno, jak i drugie zagadnienie oznacza coś zupełnie innego – wskazuje bowiem na całkiem inne miejsce. Jak należy wobec tego zdefiniować zameldowanie, a w jaki sposób zamieszkanie? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Niektórzy mylą zameldowanie z zamieszkaniem, myśląc, że to jedno i to samo. Inni po prostu nie wiedzą, jak posługiwać się poszczególnymi pojęciami, choć zdają sobie sprawę z tego, że są zupełnie różne. Warto w takim razie wyjaśnić każde z tych zagadnień.

Miejsce zamieszkania

W internecie „przewijają się” różne definicje miejsca zamieszkania i pojęcie to jest rozumiane w bardzo zróżnicowany sposób. Miejsce zamieszkania jest pojęciem, które określa prawo cywilne. Jak brzmi definicja zgodna z art. 25 Kodeksu cywilnego?

Wyjaśnienie pojęcia

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej to po prostu miejscowość, w której osoba ta aktualnie przebywa, ale czyni to również z zamiarem stałego pobytu. W związku z tym jeżeli ktoś pyta o miejsce zamieszkania, nie trzeba podawać całego adresu, a w zupełności wystarczy sama nazwa miejscowości.

Przykład

Miejsce zamieszkania to miejscowość, w której znajduje się centrum spraw osoby, która w niej mieszka. Dlatego przykładowo dla studenta miejscem zamieszkania nie będzie miejscowość, w której studiuje, ponieważ nie mieszka tam z zamiarem stałego pobytu.

Miejsce zameldowania

Miejsce zameldowania to zupełnie inne zagadnienie. To całkiem inna lokalizacja. Dlatego posługiwanie się tym pojęciem zamiennie jest wielkim błędem. Zameldowanie to sfera prawa

administracyjnego, która związana jest z obowiązkiem meldunkowym. Na taki obowiązek wskazuje art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Zameldowanie – pojęcie

Zameldować się można w:

  • miejscu pobytu stałego
  • miejscu pobytu czasowego

Pobyt stały to określenie zamieszkania w konkretnej miejscowości (pod wskazanym adresem) z myślą o stałym przebywaniu. Pobyt czasowy to po prostu przebywanie w jakimś miejscu tylko czasowo, z zamiarem powrotu do innej miejscowości lub zmiany adresu, ale na terenie tej samej miejscowości. Osoba poproszona o podanie miejsca zameldowania powinna wskazać miejscowość, ulicę, numer domu, nazwę gminy, nazwę województwa oraz kod pocztowy.

Podsumowanie

O miejsce zamieszkania i zameldowania zazwyczaj pytają w urzędach, uczelniach, szpitalach i w wielu innych miejscach. Adresy te widnieją w przeróżnych dokumentach. Ma to między innymi na celu zidentyfikowanie konkretnej osoby. Poza tym są to zarazem dane kontaktowe – korespondencyjne. Nie wolno posługiwać się fałszywymi danymi, gdyż jest to niezgodne z prawem. Tak samo dane te nie mogą być wykorzystywane w innym zakresie niż ten, na jaki zgadza się osoba je podająca i zawsze musi być poinformowana o celu przekazywania tych informacji.

Tak więc należy pamiętać, aby nie mylić tych dwóch zupełnie innych pojęć. Należą one do dwóch różnych sfer prawa, a co więcej, służą w różnych celach. Podsumowując, miejsce zamieszkania to po prostu miejscowość. Natomiast miejsce zameldowania wskazuje na dokładny adres, który przede wszystkim określa położenie – lokalizację dla potrzeb Państwa oraz jego organów.

W naszej kancelarii również spotykamy się czasem z przypadkami, kiedy klient nie potrafi poprawnie wskazać swojego miejsca zamieszkania i zameldowania. Nierzadko też po prostu nas o to dopytując. Bardzo chętnie i szczegółowo wyjaśniamy, na czym polega różnica. Jeżeli i Ty masz z tym problem bądź z innymi pojęciami z zakresu prawa cywilnego czy administracyjnego, zapraszamy do naszej kancelarii.