Rozwód a zwrot kosztów procesu - Edyta Wojciechowska

Posted by | 20 lutego, 2019 | Bez kategorii | No Comments
rozwód poznań

Rozwód to zwykle bolesne i nieprzyjemne doświadczenie, które dostarcza wielu negatywnych emocji. Niekiedy jednak to konieczność, która pozwala na rozpoczęcie nowego etapu w życiu. Niestety, dodatkowym obarczeniem w trakcie rozwodu są jego koszty. Ile wynoszą koszty procesu sądowego? Na kim spoczywa obowiązek uiszczenia opłat? I czy koszty procesu rozwodowego można odzyskać? Oto kilka najważniejszych informacji odnośnie kosztów procesu rozwodowego, jak też możliwości ich zwrotu dla obu stron w procesie rozwodowym.

Koszty rozwodowe

Jednym z podstawowych kosztów procesu rozwodowego jest opłata za wniesienie pozwu rozwodowego. Wynosi ona 600 złotych i jest opłacana przez osobę, która wnosi pozew rozwodowy. Co ważne, sąd może zwolnić taką osobę w części lub całości z opłaty 600 złotych. W takim przypadku konieczne jest jednak udowodnienie braku możliwości finansowych, aby uiścić powyższą opłatę. Stosowny wniosek należy wówczas dołączyć do pozwu rozwodowego.

W niektórych przypadkach dochodzi jednak do dodatkowych kosztów procesu rozwodowego. Będą to chociażby koszty związane z: orzeczeniem o podziale majątku, eksmisji małżonka czy apelacji od wyroku sądowego. Jeszcze inne opłaty mogą dotyczyć sytuacji, gdy strona w rozwodzie zdecyduje się skorzystać z zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika rozwodowego.

Rozwód bez orzekania o winie

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, sytuacja odnośnie zwrotu opłaty sądowej od pozwu wydaje się być klarowna. Wówczas pozwany zostaje zobowiązany do zwrotu powodowi kwoty w wysokości 150 złotych. To jednak nie koniec zwrotu kosztów. Kolejną sumę w wysokości 300 złotych z tytułu zwrotu opłaty sądowej, powód otrzyma od sądu. W praktyce więc, rozwód bez orzekania o winie będzie się wiązał z opłatą w wysokości 150 złotych dla każdej ze stron i to niezależnie od tego, kto złożył pozew o rozwód.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy proces rozwodowy wiąże się z orzeczeniem o winie którejś ze stron. W przypadku, gdy za rozpad małżeństwa uznani za winnych zostaną oboje małżonkowie, wówczas każda ze stron obciążona jest kwotą w wysokości 300 złotych z tytułu opłaty sądowej. Jeszcze inaczej wygląda kwestia kosztów, gdy jedna ze stron zostanie uznana za przegraną. Wówczas strona wygrana ma prawo domagać się od przegranego zwrotu kosztu opłaty sądowej (chyba, że przegranym jest powód – wtedy nie uzyskuje on żadnego zwrotu), dodatkowych kosztów postępowania rozwodowego, a nawet kosztów związanych z usługami profesjonalnego zastępcy. W skrócie więc, to przegrany w sprawie rozwodowej ponosi koszt opłaty sądowej w wysokości 600 złotych. Może zostać również obarczony innymi, dodatkowymi kosztami, które wiążą się z procesem rozwodowym.

Koszty procesu rozwodowego w praktyce

Każdy przypadek procesu rozwodowego jest inny. Zdarzają się szybkie rozwody bez orzekania o winie. Niekiedy jednak rozwód może być długotrwającym, skomplikowanym, a przy tym bardzo kosztownym etapem w życiu. Dlatego nie zawsze da z góry określić się wszystkie koszty rozwodowe. Niekiedy też podział kosztów, w zależności od przebiegu rozwodu, może być inny niż wyżej wspomniane przykłady.

W przypadku wątpliwości, bez wątpienia warto jest skorzystać z fachowej porady czy pomocy prawnej. Nasza kancelaria adwokacka działa na terenie miasta Poznań, gdzie świadczy wysokiej jakości usługi prawne, jeśli chodzi o rozwód. Jedną ze specjalizacji są właśnie sprawy rodzinne, w których zakres wchodzi także proces rozwodowy i wszystkie związane z nim kwestie. Szczegóły na stronie: Rozwód Poznań