Podział majątku a kredyt – wszystko, co musisz wiedzieć - Edyta Wojciechowska

Posted by | 26 listopada, 2019 | Bez kategorii | No Comments
podział majątku a kredyt

O podziale majątku zazwyczaj rozpoczyna się dyskusję w momencie podjęcia decyzji o rozwodzie. Zwykle dobra dzielone są w sposób równy, ale to nie jest reguła. Zdarza się, że jedna strona otrzymuje nieco więcej niż druga. Choć na ogół podział majątku to prosta sprawa, zdarzają się sytuacje, w których sprawa się komplikuje. Ma to chociażby miejsce, kiedy w trakcie trwania małżeństwa strony zaciągnęły wspólny kredyt. I co w tej sytuacji? Wyjaśniamy.

Kiedy ma miejsce nierówny podział majątku?

Podział zgromadzonego przez lata majątku może zostać przeprowadzony w dwojaki sposób. Stąd wyróżnia się:

  • podział równy,
  • podział nierówny.

Podział nierówny zostaje ustanowiony w różnych sytuacjach. Na przykład jeżeli jeden ze współmałżonków nie przykładał się do powstawania wspólnego majątku. Wówczas druga ze stron może wnioskować o przydział większego udziału podczas dzielenia tych dóbr. Tak samo jest, gdy przykładowo jeden ze współmałżonków przyczynił się do obniżenia wartości wspólnego majątku. Sąd w tych okolicznościach bierze również pod uwagę to, jak każda ze stron przykładała się do pracy przy wychowywaniu dzieci oraz prowadzeniu domu.

A co z długami, jeżeli takowe są?

Długi, jakie mogą mieć małżonkowie to zwykle wszelkiego rodzaju raty, pożyczki oraz obciążenia hipoteczne. To komplikuje sprawę podziału majątku, ale nie do tego stopnia, by nie dało się jej załatwić z korzyścią dla obu stron.

Podział majątku pomiędzy małżonkami w przypadku posiadania kredytu

Bez względu na to, czy małżonkowie posiadają kredyt samochodowy czy hipoteczny lub jeszcze inne zobowiązanie finansowe, za spłatę tych długów będą odpowiadali solidarnie. Jeżeli wobec tego małżonkowie zaciągnęli jakikolwiek kredyt, nawet po rozwodzie będą go spłacać wspólnie. Oczywiście istnieje możliwość przeniesienia obowiązku spłaty kredytu na jedną ze stron. Wymaga się jednak wypracowanie konsensusu w tej sprawie pomiędzy małżonkami. Wszystko to wiąże się z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności w banku. Trzeba tylko mieć na uwadze to, że czasem bank odmawia przeniesienia długi tylko na jedną ze stron. Powodem jest chociażby zbyt niski dochód osoby, która ten kredyt ma spłacać. Niektóre banki w takich przypadkach żądają też dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

Jeżeli sąd przyzna dom tylko jednemu ze współmałżonków, to co wtedy?

Może być tak, że sąd przyzna dom czy mieszkanie jednemu ze współmałżonków. Jednak mimo to, nawet jeżeli na zakup tej nieruchomości małżonkowie zaciągnęli kredyt, spłacać go będą razem.

Podsumowanie

Temat podziału majątku jest dość trudny szczególnie dla osób, które nie mają większej wiedzy i doświadczenia w zakresie prawa. Aby nie popełnić żadnego błędu i przede wszystkim orientować się, jak załatwić pewne sprawy z zyskiem dla siebie, najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Wiele osób niestety podejmuje konkretne decyzje pod wpływem emocji i wykonuje pewne działania, które nie są oparte o wiedzę i doświadczenie. To prowadzi do szeregu komplikacji i niepowodzenia w sprawie. Rozwód i podział majątku to delikatny temat. Trzeba go przemyśleć bardzo dogłębnie i zastanowić się nad wieloma wariantami. Tylko wtedy można zaplanować właściwe działania prowadzące do pozytywnego i satysfakcjonującego zakończenia.

Jeżeli jesteś na etapie rozwodu lub chociaż myślisz o tym, by rozstać się z żoną czy mężem, zapraszamy do naszej kancelarii. Pomożemy nie tylko zrozumieć pewne sprawy, ale również poprowadzimy ten jakże trudny proces we właściwym kierunku.