Renta rodzinna a zatrudnienie na umowę o pracę - Kancelaria Adwokacka Edyta Wojciechowska

Posted by | 31 sierpnia, 2018 | Bez kategorii | No Comments

Młodzi, studiujący jeszcze ludzie coraz poważniej zastanawiają się nad rozpoczęciem pracy, co ma na celu dążenie do całkowitego usamodzielnienia. Pytanie tylko – czy studiujący, który pobiera rentę rodzinną, może podjąć zatrudnienie na umowę o pracę? O tym w poniższym artykule.

Coraz więcej młodych ludzi stawia na samodzielne życie. Chcą nie tylko się uczyć, rozwijać, korzystać z rozrywki, ale również zarabiać i to możliwie najwięcej. Nic w takim razie dziwnego, że ci studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, zastanawiają się nad dodatkowym, a może bardziej stałym zajęciem. W końcu renta nie będzie trwała wiecznie. Otrzymywać ją będą do 26 roku życia.

Pobierasz rentę rodzinną – licz się z ograniczeniami

O zawieszeniu prawa do świadczeń z ZUS mówi ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na ich podstawie można wnioskować, iż jej wysokość może ulec zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu, zależnie od wysokości przychodu z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Przepisy te wskazują na to, że renta może zostać zawieszona, kiedy przychód przekroczy kwotę 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które wypłacane jest za kwartał kalendarzowy. Jeżeli natomiast wynagrodzenie to przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia również za kwartał kalendarzowy, to wówczas wartość renty zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia. Chcąc dowiedzieć się, o jakich konkretnie tu kwotach jest mowa, wystarczy jedynie zorientować się, ile w danym okresie wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

Osoba pobierająca rentę może podjąć zatrudnienie na umowę o pracę

Prawo wskazuje na to, że nawet studenci, którzy z tytułu kontynuowania nauki i śmierci któregoś z rodziców otrzymują rentę rodzinną, mogą podjąć zatrudnienie na umowę o pracę. Istnieje w ich wypadku możliwość dorobienia, czy też po prostu zarabiania na życie. Powyższe informacje wskazują na to, że wiążą się z tym pewne ograniczenia, ale osoby, które potrzebują dodatkowego źródła dochodu, nie powinny mieć z tego tytułu żadnych problemów, jeżeli oczywiście zarobki nie okażą się zbyt wysokie.

Podsumowując, renta rodzinna a zatrudnienie na umowę o pracę to dwie różne, ale niewykluczające się sprawy. Tak więc student zdecydowany na rozwój osobisty i prężną karierę zawodową nie musi rezygnować ze swoich ambitnych planów, obawiając się, że utraci prawo do renty lub też ta ulegnie zmniejszeniu. Jest tylko jeden warunek, który został już dobrze poznany. Warto więc na bieżąco śledzić aktualności w tej sprawie, ponieważ z biegiem lat, kwoty te mogą się zmienić, a wówczas powstanie ryzyko, z jakim zapewne osoba w tej sytuacji nigdy nie chciałaby się zmierzyć.