Meldunek w miejscu stałego pobytu - Kancelaria Adwokacka Edyta Wojciechowska

Posted by | 03 września, 2018 | Bez kategorii | No Comments

W dzisiejszych czasach nie wszystkich stać na własne mieszkanie. Niektórzy po prostu je tylko najmują. Pytanie wobec tego, czy pod tym adresem mogą się zameldować? Czy muszą o to pytać właściciela mieszkania? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Osoba, która wprowadza się do najmowanego mieszkania przez siebie lub współmałżonka, powinna zameldować się na pobyt stały lub czasowy. Zależy to głównie od tego, czy ma zamiar mieszkać tam na stałe, czy tylko czasowo. Wyprowadzając się automatycznie z dotychczasowego miejsca pobytu, winien się wymeldować. Dziś obowiązek meldunkowy traktuje się trochę, jako przeżytek. Tymczasem on wciąż istnieje i obowiązuje. Nawet osoba posiadająca obywatelstwo polskie i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego. O tym mówi art. 5 ust. 1 ustawy.

Jak rozumieć pobyt stały?

Pobytem stałym nazywamy zamieszkanie w określonej miejscowości pod konkretnym adresem z zamiarem stałego pobytu. O pobycie czasowym mówimy wówczas, gdy ktoś nie ma zamiaru zmieniać miejsca pobytu stałego pod określonym adresem lub miejscowości pobytu pod innym adresem. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod jednym adresem dłużej niż trzy doby, ma obowiązek zameldować się na pobyt stały lub czasowy i to jeszcze przed upływem czwartej doby. Wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego powinna już po upływie ponad 3 miesięcy od opuszczenia tego adresu.

Czy do zameldowania konieczna jest zgoda właściciela?

Aby móc się zameldować, właściwie nie potrzeba zgody właściciela lokalu. Ten powinien zaś potwierdzić, że określona osoba przebywa pod podanym adresem. Zgodnie z artykułem 29 ust. 1 ustawy, prawny właściciel lokalu ma obowiązek potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy, który trwa ponad 3 miesiące. Potwierdzenie to powinno przybrać formę czytelnego podpisu i daty złożenia dokumentu. Ponadto warto podkreślić, że jeżeli w nowym miejscu zamieszkania (lokalu) na stałe przebywa współmałżonek, to wówczas on ma również prawo do potwierdzenia faktu przebywania drugiej osoby.

Podsumowując, zgodnie z prawem nie ma znaczenia, czy ktoś tylko najmuje mieszkanie, czy ma je na własność. Musi dokonać meldunku na pobyt stały lub czasowy. Formalności są minimalne, cały proces meldunkowy trwa chwilę, a sprawa jest niezwykle istotna. Dziś wielu tę kwestię lekceważy, tym samym postępując niezgodnie z obowiązującymi przepisami.