Jak uchronić się przed długami spadkowymi? - Kancelaria Adwokacka Edyta Wojciechowska

Posted by | Listopad 17, 2018 | Bez kategorii | No Comments

Wiele osób cieszy się z otrzymanego spadku. Dodatkowy zastrzyk gotówki lub dziedziczenie innych dóbr materialnych, to miły gest ze strony osoby zmarłej. Niestety zdarza się i tak, że spadek jest zadłużony, a w świetle przepisów spadkobierca dziedziczy nie tylko dobra materialne z korzyścią, ale i te, które mogłyby przysporzyć mu kłopotów finansowych. W artykule odpowiemy na pytanie, co zrobić, by uchronić siebie i swoje potomstwo od długów spadkowych.

Odpowiedzialność nieletnich za długi odziedziczone to jeden z głośniejszych tematów w ostatnich lat i bardzo często dla osób postronnych pozostaje niezrozumiały do czasu, kiedy otrzymują wezwanie do uregulowania należytych płatności.

W świetle przepisów z art. 1012 Kodeksu cywilnego „Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”. Ponadto według art. 1025 Kodeksu cywilnego „§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. § 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1. jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.”

Co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Wskazane akty prawne jednoznacznie wskazują, że najgorszym z możliwych scenariuszy jest brak jakiejkolwiek reakcji na otrzymany spadek, ponieważ brak odpowiedzi w świetle obowiązującego prawa określane jest jako przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza, to że spadkobierca odpowiada za wartość równoznaczna z pozostawionymi dobrodziejstwami, które pozostawiła po sobie osoba zmarła.

Mimo iż jest to zabezpieczenie dla spadkobiercy, to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wciąż budzi wiele uzasadnionych problemów. W tej sytuacji bardzo często polecane jest oświadczenie, w którym spadkobierca jednoznacznie odrzuca spadek.

Odrzucenie spadku

Art. 1020 Kodeksu cywilnego określa „Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku”. Jednakże nie należy zapominać o krewnych, którzy również dziedziczą spadek czyli dzieciach. W chwili uzyskania pełnoletności wszystkie długi wynikające z dziedziczenia przechodzą automatycznie na nich, które dopiero w chwili uzyskania pełnoletności mają pełną zdolność do czynności prawnych. By dopełnić formalności i zabezpieczyć interesy dziecka należy złożyć stosowne oświadczenie w ich imieniu. W kwestii dziedziczenia i odrzucenia spadku najlepiej udać się do dobrego prawnika od spraw rodzinnych, ponieważ wówczas uzyskamy rzeczowe instrukcje.