Jaki okres wypowiedzenia przy umowie prace? - Kancelaria Adwokacka Edyta Wojciechowska

Posted by | Październik 08, 2018 | Bez kategorii | No Comments

Okres wypowiedzenia na podstawie umowy o prace jest zagwarantowany Kodeksem Pracy i dotyczy zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Jego długość jest uzależniona od rodzaju zawartej umowy, stażu oraz ewentualnych informacji dodatkowych ustalanych indywidualnie. W artykule kilka istotnych kwestii z punktu widzenia prawnego, które często stanowią obawy dla jednej i drugiej strony.

Czym jest wypowiedzenie umowy?

Proces wypowiedzenia umowy to działanie zmierzające do rozwiązania umowy o pracę i obowiązuje w czasie umowy zawartej na dłużej niż 6 miesięcy. Zazwyczaj respektowaną formą wypowiedzenia jest sporządzenie dokumentu w formie pisemnej, jednakże finalnie strona powinna wybrać taki sposób poinformowania drugiej strony, by dokument dotarł do zainteresowanego, np. e-mailem, listem, faksem. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od stażu pracy. Analogicznie im wyższy tym dłuższy czas wypowiedzenia. W praktyce różnice wahają się między 2 tygodniami do nawet 3 miesięcy.

Jak obliczyć czas wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia jest uwarunkowany zapisem oraz rodzajem zawartej umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 36 § 1 Kodeksu pracy) okres wypowiedzenia zawartej na czas określony i nieokreślony wynosi:

  • 2 tygodnie w sytuacji, kiedy pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy
  • 3 miesiące wówczas gdy zatrudnienie wynosi co najmniej 3 lata.

Podane wartości dotyczą łącznej sumy zatrudnienia. Wartości stażu pracy (okresu zatrudnienia) sumują się, oznacza to, że istotny jest również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy oraz czas poświęcony na naukę.

  • zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa – 3 lata
  • średnia szkoła zawodowa – 5 lat
  • średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat
  • średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata
  • szkoła policealna – 6 lat
  • szkoła wyższa – 8 lat

Istotne są tylko okresy ukończonego etapu nauki, które nie sumują się. Przykładowo osoba po ukończeniu liceum i studiach wyższych ma 8 lat stażu, a nie 12, natomiast osoba pracująca i studiująca jednocześnie wylicza okres stażu na podstawie jednej wartości, która jest korzystniejsza z punktu wiedzenia długości.

Okres wypowiedzenia a umowa próbna

Okres wypowiedzenia możne również być określony w umowie na okres próbny. Zazwyczaj wynosi od 3 dni roboczych do 2 tygodni, a jego długość jest uzależniona od długości umowy na okres próbny. W przypadku umowy na zastępstwo okres wypowiedzenia jest stały – 3 dni.

Jakie prawa ma pracownik w czasie okresu wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia nie zmienia praw i obowiązków pracownika. Podobnie jak podczas stosunku pracy (czyli w czasie obowiązującej umowy) pracownik ma prawo do zachowania czasu pracy, przerw, urlopów, zwolnień lekarskich. W sytuacji kiedy pracownik odmawia któregoś z powyższych aspektów pracownik ma prawo powołać się na kodeks pracy lub skierować sprawę do sądu. Jak również w wówczas, gdy mamy podejrzenia złamania prawa, warto skonsultować się z profesjonalistami. Pomoc prawna w kancelarii pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości.