Kiedy można ubiegać się o alimenty od małżonka? - Kancelaria Adwokacka Edyta Wojciechowska

Posted by | Październik 22, 2018 | Bez kategorii | No Comments

Według prawa alimenty nie są zarezerwowane wyłącznie dla dzieci, również współmałżonek może wnioskować o wypłatę comiesięcznych alimentów, jednakże nie w każdej sytuacji jest to możliwe. O sprawie dotyczącej alimentów przyznawanych na małżonka decydują przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego w sytuacji kiedy:

  • Małżonek w wyniku rozpadu małżeństwa żyje w niedostatku. Stan nie jest dokładnie przedstawiony, jednakże można wnioskować, że chodzi o najważniejsze potrzeby.
  • Małżonek nie ponosi wyłącznej winy za rozpad małżeństwa. Przykładowo mąż nie może ubiegać się o alimenty od żony, jeśli do rozwodu doszło z jego winy, co jest orzeczone uprawomocnionym wyrokiem. W sytuacji, kiedy wyrok został orzeczony z winy obu małżonków lub bez orzeczenia o winie, wówczas małżonek ma prawo o ubieganie się o alimenty od współmałżonka (o ile istnieją co do tego uzasadnione przesłanki).
  • Małżonek, który przez sąd nie został obciążony winą za rozpad małżeństwa, ale jego sytuacja materialna diametralnie uległa pogorszeniu wówczas istnieje możliwość ubiegania się o orzeczenie alimentów winnego małżonka na rzecz niewinnego. W tej sytuacji pogorszenie stanu materialnego nie musi być związane wyłącznie z niedostatkiem.

Ponadto warto wiedzieć, że zasądzone alimenty mogą wygasnąć w sytuacji, kiedy małżonek otrzymujący alimenty ponownie wstąpi w związek małżeński.

Żądanie alimentów o rozwód z orzekaniem o winie

Dla wielu małżonków toczący się rozwód jest obciążeniem psychicznym i fizycznym, szczególnie jeśli sytuacja jest nagła. Nierzadko małżonkowie godzą się na rozwód bez orzekania o winie, ponieważ liczą na szybsze załatwienie wszystkich formalności i zakończenie bolesnego rozdziału w życiu. W związku z powyższymi punktami warto jednak mieć na uwadze, że w sytuacji orzeczenia winy za rozwód jednego z małżonków druga strona może ubiegać się o roszczenia alimentacyjne w szerszym zakresie, stąd tak istotna jest decyzja o orzeczeniu o winie rozkładu pożycia małżeńskiego.