Mediacje w Poznaniu

mediator Jako mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i mediator Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Okręgowego w Koninie, propaguję ten alternatywny sposób rozwiązywania sporów o charakterze prawnym. Mediacja, czyli dobrowolny, swobodny sposób rozwiązywania sporów, cechuje się efektywnością (porozumienie, ugoda wypracowana przez same Strony), szybkością działania i niskimi kosztami w porównaniu z kosztami postępowania sądowego. Mediacja jest szczególnie cennym narzędziem rozwiązywania sporu w sprawach rodzinnych (na przykład przy ustaleniu planu rodzicielskiego), w sprawach gospodarczych, czy w sprawach cywilnych.

mediacjeProwadzę mediacje zgodnie ze standardami ustalonym przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz zgodnie z regulaminem wyznaczonym przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Współpracuję z innymi ośrodka mediacyjnymi w Polsce, w razie konieczności, prowadzę mediacje z udziałem specjalistów, na przykład psychologów. Jestem również mediatorem Centrum Arbitrażu i Mediacji Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Zapraszam do kontaktu.

mediacje poznań