Małżeństwo z cudzoziemcem - czy Polak może rozwieść się z cudzoziemcem w Polsce? - Kancelaria Adwokacka Edyta Wojciechowska

Posted by | Listopad 08, 2018 | Bez kategorii | No Comments

Coraz więcej par postanawia zawrzeć związek z obcokrajowcem. W związku z tym pojawiają się uzasadnione pytania dotyczące formalności w przypadku ewentualnego rozwodu. Decyzja ta może być związana choćby z chęcią powrotu do kraju ojczystego. Bardzo często trudno jest odnaleźć się w nowej roli małżeńskiej i nowym państwie. Zazwyczaj Polak poszukuje rozwiązań w swojej ojczyźnie z uwagi na koszty oraz ufność w stosunku do polskich urzędników. Jak wygląda rozwód Polaka z cudzoziemcem od strony prawnej? A artykule kilka istotnych faktów.

Kiedy można rozwiązać małżeństwo z cudzoziemcem w Polsce?

Według Kodeksu Prawa Cywilnego do sytuacji może dojść wówczas, gdy:

– oboje małżonkowie mieszkali na terenie kraju, jednakże wspólnym zamieszkaniem nie musi być jedno mieszkanie i miasto, a wyłącznie obszar państwa,
– jeden z małżonków wyjechał za granicę, natomiast drugiego miejscem zamieszkania lub pobytu jest Polska,
– małżonek wnoszący pozew o rozwód co najmniej od roku zamieszkuje w Polsce
– małżonek będący powodem ma obywatelstwo polskie co najmniej 6 miesięcy i zamieszkuje na terenie Polski

W powyższych sytuacjach dochodzi do tak zwanej fakultatywnej właściwości sądu polskiego, co w praktyce oznacza, że rozwód mimo iż może być przeprowadzony poza granicami kraju, to w uzasadnionych przypadkach może zapaść decyzja o przeprowadzeniu rozwodu w Polsce.

Co zrobić gdy małżonkowie złożą pozew o rozwód w obu państwach?

W czasie gdy małżonkowie złożą odpowiednie dokumenty w sądzie w kraju i za granicą istotny jest czas. W chwili podjęcia decyzji, gdzie zostanie przeprowadzony rozwód sędzia weźmie pod uwagę datę złożenia pozwu, a tym samym, kiedy rozpoczęło się postępowanie w sprawie rozwodu.

Czy obcokrajowiec musi stawić się na sprawie rozwodowej?

W Polskim prawie respektowane jest wysłuchanie obu stron postępowania. W szczególności właściwość ta dotyczy osoby, która składa pozew o rozwód. Jeśli jednak współmałżonek przebywa za granicą może być wysłuchany przed właściwym sądem lub polskim konsulem.

Podsumowanie

– Polacy z obcokrajowcami mogą rozwieść się na terenie kraju w uzasadnionych przypadkach nawet jeśli Polak na stałe mieszka na terenie innego kraju
– rozwód w Polsce jest korzystniejszy pod wieloma względami
– pozew o rozwód w polskim sądzie należy złożyć przed małżonkiem, który jest obcokrajowcem. W przeciwnym razie postępowanie będzie toczyć się poza Polską.
– zgodnie z prawem obcokrajowiec nie musi stawić się na rozprawie rozwodowej jeśli miejscem stałego zamieszkania jest inne państwo.