Bez kategorii - Strona 2 z 2 - Kancelaria Adwokacka Edyta Wojciechowska

Meldunek w miejscu stałego pobytu

Posted by | Bez kategorii | No Comments

W dzisiejszych czasach nie wszystkich stać na własne mieszkanie. Niektórzy po prostu je tylko najmują. Pytanie wobec tego, czy pod tym adresem mogą się zameldować? Czy muszą o to pytać właściciela mieszkania? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Osoba, która wprowadza się do najmowanego mieszkania przez siebie lub współmałżonka, powinna zameldować się na pobyt stały lub czasowy. Zależy to głównie od tego, czy ma zamiar mieszkać tam na stałe, czy tylko czasowo. Wyprowadzając się automatycznie z dotychczasowego miejsca pobytu, winien się wymeldować. Dziś obowiązek meldunkowy traktuje się trochę, jako przeżytek. Tymczasem on wciąż istnieje i obowiązuje. Nawet osoba posiadająca obywatelstwo polskie i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego. O tym mówi art. 5 ust. 1 ustawy.

Jak rozumieć pobyt stały?

Pobytem stałym nazywamy zamieszkanie w określonej miejscowości pod konkretnym adresem z zamiarem stałego pobytu. O pobycie czasowym mówimy wówczas, gdy ktoś nie ma zamiaru zmieniać miejsca pobytu stałego pod określonym adresem lub miejscowości pobytu pod innym adresem. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod jednym adresem dłużej niż trzy doby, ma obowiązek zameldować się na pobyt stały lub czasowy i to jeszcze przed upływem czwartej doby. Wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego powinna już po upływie ponad 3 miesięcy od opuszczenia tego adresu.

Czy do zameldowania konieczna jest zgoda właściciela?

Aby móc się zameldować, właściwie nie potrzeba zgody właściciela lokalu. Ten powinien zaś potwierdzić, że określona osoba przebywa pod podanym adresem. Zgodnie z artykułem 29 ust. 1 ustawy, prawny właściciel lokalu ma obowiązek potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy, który trwa ponad 3 miesiące. Potwierdzenie to powinno przybrać formę czytelnego podpisu i daty złożenia dokumentu. Ponadto warto podkreślić, że jeżeli w nowym miejscu zamieszkania (lokalu) na stałe przebywa współmałżonek, to wówczas on ma również prawo do potwierdzenia faktu przebywania drugiej osoby.

Podsumowując, zgodnie z prawem nie ma znaczenia, czy ktoś tylko najmuje mieszkanie, czy ma je na własność. Musi dokonać meldunku na pobyt stały lub czasowy. Formalności są minimalne, cały proces meldunkowy trwa chwilę, a sprawa jest niezwykle istotna. Dziś wielu tę kwestię lekceważy, tym samym postępując niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Renta rodzinna a zatrudnienie na umowę o pracę

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Młodzi, studiujący jeszcze ludzie coraz poważniej zastanawiają się nad rozpoczęciem pracy, co ma na celu dążenie do całkowitego usamodzielnienia. Pytanie tylko – czy studiujący, który pobiera rentę rodzinną, może podjąć zatrudnienie na umowę o pracę? O tym w poniższym artykule.

Coraz więcej młodych ludzi stawia na samodzielne życie. Chcą nie tylko się uczyć, rozwijać, korzystać z rozrywki, ale również zarabiać i to możliwie najwięcej. Nic w takim razie dziwnego, że ci studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, zastanawiają się nad dodatkowym, a może bardziej stałym zajęciem. W końcu renta nie będzie trwała wiecznie. Otrzymywać ją będą do 26 roku życia.

Pobierasz rentę rodzinną – licz się z ograniczeniami

O zawieszeniu prawa do świadczeń z ZUS mówi ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na ich podstawie można wnioskować, iż jej wysokość może ulec zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu, zależnie od wysokości przychodu z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Przepisy te wskazują na to, że renta może zostać zawieszona, kiedy przychód przekroczy kwotę 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które wypłacane jest za kwartał kalendarzowy. Jeżeli natomiast wynagrodzenie to przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia również za kwartał kalendarzowy, to wówczas wartość renty zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia. Chcąc dowiedzieć się, o jakich konkretnie tu kwotach jest mowa, wystarczy jedynie zorientować się, ile w danym okresie wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

Osoba pobierająca rentę może podjąć zatrudnienie na umowę o pracę

Prawo wskazuje na to, że nawet studenci, którzy z tytułu kontynuowania nauki i śmierci któregoś z rodziców otrzymują rentę rodzinną, mogą podjąć zatrudnienie na umowę o pracę. Istnieje w ich wypadku możliwość dorobienia, czy też po prostu zarabiania na życie. Powyższe informacje wskazują na to, że wiążą się z tym pewne ograniczenia, ale osoby, które potrzebują dodatkowego źródła dochodu, nie powinny mieć z tego tytułu żadnych problemów, jeżeli oczywiście zarobki nie okażą się zbyt wysokie.

Podsumowując, renta rodzinna a zatrudnienie na umowę o pracę to dwie różne, ale niewykluczające się sprawy. Tak więc student zdecydowany na rozwój osobisty i prężną karierę zawodową nie musi rezygnować ze swoich ambitnych planów, obawiając się, że utraci prawo do renty lub też ta ulegnie zmniejszeniu. Jest tylko jeden warunek, który został już dobrze poznany. Warto więc na bieżąco śledzić aktualności w tej sprawie, ponieważ z biegiem lat, kwoty te mogą się zmienić, a wówczas powstanie ryzyko, z jakim zapewne osoba w tej sytuacji nigdy nie chciałaby się zmierzyć.

mediacja podczas rozwodu

Mediacja podczas rozwodu – czy warto?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Zazwyczaj rozwód kojarzony jest z rozpaczą, krzykiem i łzami. Od tej reguły istnieją wyjątki, jednakże wciąż przeważają spraw, gdzie strony toczą spór o rozpad pożycia, winę, zdrady, pieniądze i wreszcie o dzieci. Prawo rodzinne jest szczególną dziedziną, gdzie należy zachować emocje na wodzy. Najlepszą metodą na uspokojenie waśni jest mediacja. W artykule kilka istotnych informacji, które z pewnością przekonają cię, że warto porozmawiać ze specjalistą.
Read More

dziecko a rozwod

Rozwód a dziecko? Sprawdź, jakie masz możliwości

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Rozwód to niewątpliwie jedna z najbardziej emocjonalnych spraw na wokandzie sądowej. Szczególnie skrajne emocje budzą chwile rozpadu małżeństwa z winy jednego z małżonków i powierzenie opieki małoletniego dziecka jednemu z rodziców. Kwestia dokonania wyboru nie jest łatwa. Z punktu widzenia sędziego najważniejsze są fakty, ale nie zapominajmy o uczuciach dziecka, które nierzadko nie ma świadomości, co dzieje się pomiędzy dorosłymi. Jak możliwości mają małżonkowie w kwestii ustalenia sprawiedliwego podziału? W artykule zaprezentujemy kilka z nich.
Read More

podzial-majatku

Jak podzielić wspólny majątek małżonków?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Zawierając małżeństwo nie zdecydowałeś się na zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej? To oznacza, że wszystko, co nabyłeś po ślubie, jest nie tylko Twoje, ale i Twojego współmałżonka. Zastanawiasz się teraz, co zrobić, aby to zmienić? Jest to możliwe. Poniżej kilka praktycznych rad i najważniejszych informacji.
Read More

rozwód

Jak uzyskać rozwód albo separację?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

W Twoim małżeństwie już „nie iskrzy” i wszystko kompletnie przestało się układać? Już od dłuższego czasu zastanawiasz się nad rozwodem? Pamiętaj, że nawet takie okoliczności jak zdrada, alkoholizm jednego z małżonków, czy przemoc, nie są wystarczającymi powodami do orzeczenia rozwodu. Sąd zechce mimo wszystko sprawdzić, czy rozpad pożycia w danym małżeństwie nastąpił trwale i całkowicie. Nie oznacza to jednak, że nie masz szansy na rozwód lub separację. Sprawdź, jak to załatwić.
Read More

rozwód

Rozwód z orzeczeniem winy czy bez orzekania o winie?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Decydujesz się na rozwód? A może otrzymałeś odpis pozwu rozwodowego? Z pewnością zastanawiasz się, czy zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie małżonka, czy też może starać się udowodnić winę byłego partnera. Warto, byś przekalkulował, co będzie dla Ciebie najlepsze. Poniższe informacje pozwolą Ci nabrać szerszej perspektywy oraz pomogą podjąć tę trudną decyzję. Read More

alimenty

Alimenty w pigułce

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Prawo rodzinne to szeroki obszar w ustawodawstwie. Alimenty należą do najczęściej występujących spraw w naszych sądach. Rozróżniamy kilka rodzajów alimentów, ale przeważnie w polskich warunkach mamy do czynienia z: dochodzeniem alimentów na dzieci, niekiedy też od dziecka wobec rodzica. W dzisiejszym artykule przybliżymy w pigułce kwestię alimentów. Zapraszamy do lektury! Read More