Kwiecień 2019 - Kancelaria Adwokacka Edyta Wojciechowska

prawo rodzinne poznań

Rozwód a dług małżonków

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Rozwód to moment, w którym ustaje ustawowa wspólność majątkowa między małżonkami, a tym samym każdy z nich zaczyna dysponować jedynie majątkiem osobistym, w skład którego wchodzi odpowiednia część udziału do tej pory przypadającego mu w majątku wspólnym. Pojawia się jednak pytanie, co dzieje się wówczas z długami, które powstały jeszcze w czasie trwania małżeństwa. Warto wiedzieć, że w polskim prawie istnieje główna zasada, zgodnie z którą dłużnik będzie odpowiadał za zobowiązania majątkiem osobistym. Inaczej jest w przypadku małżonków odpowiadających majątkiem wspólnym za zobowiązania, które zaciągnęli oboje. Sprawia to, że rozwód i zniesienie wspólności majątkowej nie zawsze rozwiąże wszystkie problemy związane ze spłatą należnych zobowiązań, a tym samym nie będzie chronić majątków byłych małżonków przed egzekucją.
Read More

podział majątku poznań

Podział majątku małżeńskiego bez rozwodu

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Przy zawarciu związku małżeńskiego w braku odmiennych ustaleń powstaje ustawowy ustrój majątkowy będący współwłasnością. Oznacza to, że małżonkowie posiadają odrębne majątki osobiste, w skład których wchodzą określone w ustawie składniki, ale przede wszystkim dysponują majątkiem wspólnym, na który składają się ich dochody i inne należności wymienione w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Nie jest to jednak stan, który nie może ulec zmianie. W wielu przypadkach bowiem korzystnym rozwiązaniem okaże się zmiana ustawowego stosunku i ustanowienie rozdzielności majątkowej, która wcale nie wymaga wzięcia rozwodu, ale może występować także w trakcie trwania małżeństwa. Read More