Listopad 2018 - Kancelaria Adwokacka Edyta Wojciechowska

sprawy majątkowe poznań

Sprawy majątkowe, w których powinieneś się orientować

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Prawie każdy z nas posiada jakiś majątek – większy bądź mniejszy, ale jednak. To też zależy od wieku, który ma na to znaczący wpływ. Najczęściej jest to mieszkanie, samochód, działka. Zaliczyć tu można także wartości niematerialne. Wszyscy z reguły dążą do tego, aby zgromadzić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, by też zabezpieczyć swój byt i przyszłość rodziny. Wszystko jest w porządku, póki sprawy rodzinne również mają się dobrze. Kiedy zaś powstaje konflikt lub pojawiają się inne okoliczności, w myślach małżonków gromadzi się mnóstwo pytań i wątpliwości właśnie związanych ze sprawami majątkowymi. Warto nieco pogłębić wiedzę w tym zakresie, aby wiedzieć, jak się zachować w zaistniałej sytuacji. Read More

Jak uchronić się przed długami spadkowymi?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Wiele osób cieszy się z otrzymanego spadku. Dodatkowy zastrzyk gotówki lub dziedziczenie innych dóbr materialnych, to miły gest ze strony osoby zmarłej. Niestety zdarza się i tak, że spadek jest zadłużony, a w świetle przepisów spadkobierca dziedziczy nie tylko dobra materialne z korzyścią, ale i te, które mogłyby przysporzyć mu kłopotów finansowych. W artykule odpowiemy na pytanie, co zrobić, by uchronić siebie i swoje potomstwo od długów spadkowych.

Odpowiedzialność nieletnich za długi odziedziczone to jeden z głośniejszych tematów w ostatnich lat i bardzo często dla osób postronnych pozostaje niezrozumiały do czasu, kiedy otrzymują wezwanie do uregulowania należytych płatności.

W świetle przepisów z art. 1012 Kodeksu cywilnego „Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”. Ponadto według art. 1025 Kodeksu cywilnego „§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. § 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1. jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.”

Co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Wskazane akty prawne jednoznacznie wskazują, że najgorszym z możliwych scenariuszy jest brak jakiejkolwiek reakcji na otrzymany spadek, ponieważ brak odpowiedzi w świetle obowiązującego prawa określane jest jako przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza, to że spadkobierca odpowiada za wartość równoznaczna z pozostawionymi dobrodziejstwami, które pozostawiła po sobie osoba zmarła.

Mimo iż jest to zabezpieczenie dla spadkobiercy, to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wciąż budzi wiele uzasadnionych problemów. W tej sytuacji bardzo często polecane jest oświadczenie, w którym spadkobierca jednoznacznie odrzuca spadek.

Odrzucenie spadku

Art. 1020 Kodeksu cywilnego określa „Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku”. Jednakże nie należy zapominać o krewnych, którzy również dziedziczą spadek czyli dzieciach. W chwili uzyskania pełnoletności wszystkie długi wynikające z dziedziczenia przechodzą automatycznie na nich, które dopiero w chwili uzyskania pełnoletności mają pełną zdolność do czynności prawnych. By dopełnić formalności i zabezpieczyć interesy dziecka należy złożyć stosowne oświadczenie w ich imieniu. W kwestii dziedziczenia i odrzucenia spadku najlepiej udać się do dobrego prawnika od spraw rodzinnych, ponieważ wówczas uzyskamy rzeczowe instrukcje.

Małżeństwo z cudzoziemcem – czy Polak może rozwieść się z cudzoziemcem w Polsce?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Coraz więcej par postanawia zawrzeć związek z obcokrajowcem. W związku z tym pojawiają się uzasadnione pytania dotyczące formalności w przypadku ewentualnego rozwodu. Decyzja ta może być związana choćby z chęcią powrotu do kraju ojczystego. Bardzo często trudno jest odnaleźć się w nowej roli małżeńskiej i nowym państwie. Zazwyczaj Polak poszukuje rozwiązań w swojej ojczyźnie z uwagi na koszty oraz ufność w stosunku do polskich urzędników. Jak wygląda rozwód Polaka z cudzoziemcem od strony prawnej? A artykule kilka istotnych faktów.

Kiedy można rozwiązać małżeństwo z cudzoziemcem w Polsce?

Według Kodeksu Prawa Cywilnego do sytuacji może dojść wówczas, gdy:

– oboje małżonkowie mieszkali na terenie kraju, jednakże wspólnym zamieszkaniem nie musi być jedno mieszkanie i miasto, a wyłącznie obszar państwa,
– jeden z małżonków wyjechał za granicę, natomiast drugiego miejscem zamieszkania lub pobytu jest Polska,
– małżonek wnoszący pozew o rozwód co najmniej od roku zamieszkuje w Polsce
– małżonek będący powodem ma obywatelstwo polskie co najmniej 6 miesięcy i zamieszkuje na terenie Polski

W powyższych sytuacjach dochodzi do tak zwanej fakultatywnej właściwości sądu polskiego, co w praktyce oznacza, że rozwód mimo iż może być przeprowadzony poza granicami kraju, to w uzasadnionych przypadkach może zapaść decyzja o przeprowadzeniu rozwodu w Polsce.

Co zrobić gdy małżonkowie złożą pozew o rozwód w obu państwach?

W czasie gdy małżonkowie złożą odpowiednie dokumenty w sądzie w kraju i za granicą istotny jest czas. W chwili podjęcia decyzji, gdzie zostanie przeprowadzony rozwód sędzia weźmie pod uwagę datę złożenia pozwu, a tym samym, kiedy rozpoczęło się postępowanie w sprawie rozwodu.

Czy obcokrajowiec musi stawić się na sprawie rozwodowej?

W Polskim prawie respektowane jest wysłuchanie obu stron postępowania. W szczególności właściwość ta dotyczy osoby, która składa pozew o rozwód. Jeśli jednak współmałżonek przebywa za granicą może być wysłuchany przed właściwym sądem lub polskim konsulem.

Podsumowanie

– Polacy z obcokrajowcami mogą rozwieść się na terenie kraju w uzasadnionych przypadkach nawet jeśli Polak na stałe mieszka na terenie innego kraju
– rozwód w Polsce jest korzystniejszy pod wieloma względami
– pozew o rozwód w polskim sądzie należy złożyć przed małżonkiem, który jest obcokrajowcem. W przeciwnym razie postępowanie będzie toczyć się poza Polską.
– zgodnie z prawem obcokrajowiec nie musi stawić się na rozprawie rozwodowej jeśli miejscem stałego zamieszkania jest inne państwo.