Wrzesień 2018 - Kancelaria Adwokacka Edyta Wojciechowska

Kto ponosi koszty za ustalenie ojcostwa?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Są dwie drogi poświadczające o ojcostwie. Może być to uznanie ojcostwa lub jego ustalenie. Uznanie wiąże się ze złożeniem formalnego dokumentu złożonego w Urzędzie Cywilnym, a jego istota musi być poświadczona przez matkę. W przypadku ustalenia ojcostwa sprawa niejednokrotnie kończy się na sądowej wokandzie z uwagi na konflikty obu stron. Wówczas pojawiają się uzasadnione obawy dotyczące kosztów badania i tego, kto będzie nimi obciążony. W artykule spróbujemy rozwiać najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Sądowne badanie na ustalenie ojcostwa a prywatne

Strony czekające miesiącami na kolejny termin rozprawy to jeden z czynników, który motywuje do wykonania pewnych czynności, zanim jeszcze zdecydujemy się na formalny wniosek (pozew). Najczęściej to właśnie czas decyduje o przeprowadzeniu badań na ustalenie ojcostwa na własną rękę. Nie ma przeciwwskazań, by pójść tą drogą, jednakże niekoniecznie będzie to droga na skróty.

Badanie na ustalenie ojcostwa ma moc prawną dla sądu tylko wtedy kiedy dopełnione zostały wskazane czynności.

  • zgoda na pobranie DNA dziecka od prawnych opiekunów
  • obecność świadków
  • udział matki
  • pobranie wymazu według ściśle określonych procedur

To najważniejsze aspekty, które różnią proces poboru materiału genetycznego w badaniach prywatnych i sądowych na ustalenie ojcostwa. Oczywiście wynik będzie taki sam, jednakże sąd nie może pozwolić na uchybienia w procedurze, ponieważ mogłoby wówczas dojść do fałszowania wyników. Bardzo rzadko badania prywatne są wykorzystywane w sądzie. Mogą być okolicznością do zasadności sprawy, ale wówczas stają się dowodem pobocznym. Sąd musi mieć pewność, że badania poświadczają stan rzeczy, a wykonanie ich na własną rękę najczęściej jest dodatkowym kosztem, które ponosi wyłącznie osoba, która zleca badania.

Kto płaci?

W przypadku toczącego się postępowania na ustalenie ojcostwa istotne są okoliczności wynikające z wniesienia powództwa oraz wyrok kończący sprawę. Tak jak w innych sprawach sądowych, tak i przypadku ustalenia ojcostwa kosztami obciążona zostaje strona przegrana. W sytuacjach wyjątkowych sąd może podzielić koszty na rzecz obojga rodziców, a nawet obciążyć kosztami Skarb Państwa.

Co warto wiedzieć na temat darmowej pomocy prawnej?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Problemy prawne mogą dotyczyć każdego. Czasem koncentrują się na małych przewinieniach, innym razem dotyczą niepewności w zakresie dokumentacji czy konkretnych postępowań. Niestety społeczeństwo nie jest edukowane w kwestiach prawnych, a samodzielne analizowanie poszczególnych paragrafów może być nieefektywne, ponieważ istotny jest kontekst sytuacji oraz znajomość pozostałych zależności. Niuanse mają istotny wpływ na ustalenie linii obrony. Bezpłatna pomoc prawna wydaje się więc świetnym sposobem na uzyskanie pomoc niezależnie od majętności. Kto może ubiegać się o taka pomoc i jakie informacje jest w stanie uzyskać?

Dostępne możliwości pomocy prawnej

Nie jest tak, że w momencie kłopotów prawnych pokrzywdzony lub oskarżony pozostają bez dostępu do możliwości uzyskania fachowej pomocy. W polskim prawie obowiązują 4 wyjścia:

  • pomoc prawna organizacji pozarządowych i fundacji,
  • prywatne kancelarie udzielające porad pro bono
  • adwokat z urzędu

Zazwyczaj wskazane rozwiązania są uzależnione od czynnika materialnego. Jeśli osoba chcąca skorzystać z darmowej porady okazując swoje dochody udowodnij, że nie może wynająć adwokata i ponieść kosztów jego wynagrodzenia, to wówczas może liczyć na darmową pomoc i poradę prawną.

Pro bono prywatne a pomoc organizacji

Pomoc prawna uzyskana od fundacji i organizacji różni się od tej oferowanej przez prywatne kancelarie, które działają w ramach systemu pro bono. Zazwyczaj obie formy skupiają się na jednostkach indywidualnych, a nie przedsiębiorstwach. Przedstawiciele działalności gospodarczych mogą liczyć na pomoc w zakresie adwokata z urzędu po wcześniejszym złożeniu dokumentacji poświadczających o braku możliwości pokrycia kosztów pomocy prawnej.

Kolejnym aspektem, który gwarantuje satysfakcję ze skorzystania z darmowej pomocy prawnej przez kancelarię prywatną jest podejście do sprawy, a tym samym i możliwości, które zaoferuje prawnik. Skorzystanie z pomocy fundacji skierowane jest na pomoc ogólną, doradztwo i przedstawienie dostępnych możliwości. W przypadku prywatnej działalności adwokat skupi się na konkretnej sprawie.

Darmowa pomoc prawna w Poznaniu

Coraz więcej kancelarii adwokackich w Poznaniu oferuje klientom dyżury, które umożliwiają uzyskanie darmowej pomocy prawnej. Działanie to jest bardzo ważne, ponieważ nieznajomość prawa i brak pomocy specjalisty może skutkować stratami, które poniesie klient. Niezależnie czy sprawa dotyczy przemocy rodzinnej, spraw związanych z zadłużeniem czy przestępstw dotyczących naruszenia przepisów kodeksu karnego.

Meldunek w miejscu stałego pobytu

Posted by | Bez kategorii | No Comments

W dzisiejszych czasach nie wszystkich stać na własne mieszkanie. Niektórzy po prostu je tylko najmują. Pytanie wobec tego, czy pod tym adresem mogą się zameldować? Czy muszą o to pytać właściciela mieszkania? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Osoba, która wprowadza się do najmowanego mieszkania przez siebie lub współmałżonka, powinna zameldować się na pobyt stały lub czasowy. Zależy to głównie od tego, czy ma zamiar mieszkać tam na stałe, czy tylko czasowo. Wyprowadzając się automatycznie z dotychczasowego miejsca pobytu, winien się wymeldować. Dziś obowiązek meldunkowy traktuje się trochę, jako przeżytek. Tymczasem on wciąż istnieje i obowiązuje. Nawet osoba posiadająca obywatelstwo polskie i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego. O tym mówi art. 5 ust. 1 ustawy.

Jak rozumieć pobyt stały?

Pobytem stałym nazywamy zamieszkanie w określonej miejscowości pod konkretnym adresem z zamiarem stałego pobytu. O pobycie czasowym mówimy wówczas, gdy ktoś nie ma zamiaru zmieniać miejsca pobytu stałego pod określonym adresem lub miejscowości pobytu pod innym adresem. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod jednym adresem dłużej niż trzy doby, ma obowiązek zameldować się na pobyt stały lub czasowy i to jeszcze przed upływem czwartej doby. Wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego powinna już po upływie ponad 3 miesięcy od opuszczenia tego adresu.

Czy do zameldowania konieczna jest zgoda właściciela?

Aby móc się zameldować, właściwie nie potrzeba zgody właściciela lokalu. Ten powinien zaś potwierdzić, że określona osoba przebywa pod podanym adresem. Zgodnie z artykułem 29 ust. 1 ustawy, prawny właściciel lokalu ma obowiązek potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy, który trwa ponad 3 miesiące. Potwierdzenie to powinno przybrać formę czytelnego podpisu i daty złożenia dokumentu. Ponadto warto podkreślić, że jeżeli w nowym miejscu zamieszkania (lokalu) na stałe przebywa współmałżonek, to wówczas on ma również prawo do potwierdzenia faktu przebywania drugiej osoby.

Podsumowując, zgodnie z prawem nie ma znaczenia, czy ktoś tylko najmuje mieszkanie, czy ma je na własność. Musi dokonać meldunku na pobyt stały lub czasowy. Formalności są minimalne, cały proces meldunkowy trwa chwilę, a sprawa jest niezwykle istotna. Dziś wielu tę kwestię lekceważy, tym samym postępując niezgodnie z obowiązującymi przepisami.